Drikkevand

Lær om indvinding af vand

Om Faget

På faget ’Drikkevand’ lærer du om indvinding, forsyning og kvalitetssikring af drikkevand i den danske vandbranche.

Endvidere lærer du at udregne grundvandsparametre og vurdere beskyttelsesgraden for grundvandsmagasiner

Du får viden om

• Grundvandskemi
• Vandindvinding
• Vandbehandling
• Sikring af vandkvalitet
• Love/bekendtgørelser/vejledninger

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

CSR og cirkulær økonomi

Lær at arbejde med auditering af leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører

Læs mere om fagmodulet

Jordforurering

Lær at håndtere miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med jordforureningsager

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Drikkevand

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: