Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

Lær at arbejde med miljøtekniske problemstillinger

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast’ lærer du om hvordan virksomhedens aktiviteter og biprodukter f.eks. spildevand, affald og afkast, direkte og indirekte påvirker natur og miljø.

Endvidere lærer du at redegøre for forventede effekter af samt vurdere effekten af af eutrofiering, forurening og belastning på udvalgte recipienter.

Du får viden om

• Stofkredsløb CNPSO
• Affald, spildevand og afkast – effekter på natur og miljø
• Overfladevand, grundvand og naturtyper
• Lovgivning
• Recipienter og belastning
• Klimapåvirkninger

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Miljøforbedring og mærkning af produkter

Lær at arbejde med udviklings- og designopgaver af miljømærkede produkter

Læs mere om fagmodulet

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Lær om opbygning, implementering og vedligehold af miljøledelsessystemer

Læs mere om fagmodulet

Miljøplanlægning og miljøinnovation

Lær at arbejde med miljøplanlægningsopgaver med viden om mulige miljøbelastninger

Læs mere om fagmodulet

Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse

Lær at planlægge, udføre og dokumentere forløbet af miljøprøvninger

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding