Miljøplanlægning og miljøinnovation

Lær at arbejde med miljøplanlægningsopgaver med viden om mulige miljøbelastninger

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Miljøplanlægning og miljøinnovation’ kvalificeres du til, at deltage i miljørigtig produktionsplanlægning samt udvikling af miljøvenlige meto-der/udstyr/produkter i fortrinsvis privat (virksomheds-) regi og indgå i planlægningsopgaver.

Du får viden om

• Miljøplanlægning
• Innovation og miljøinnovation
• Effektvurdering af miljøbelastninger og forebyggende foranstaltninger
• Måleprogrammer/overvågningsprogrammer

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Miljøforbedring og mærkning af produkter

Lær at arbejde med udviklings- og designopgaver af miljømærkede produkter

Læs mere om fagmodulet

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Lær om opbygning, implementering og vedligehold af miljøledelsessystemer

Læs mere om fagmodulet

Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse

Lær at planlægge, udføre og dokumentere forløbet af miljøprøvninger

Læs mere om fagmodulet

Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

Lær at arbejde med miljøtekniske problemstillinger

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Miljøplanlægning og miljøinnovation

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: