Miljøforbedring og mærkning af produkter

Lær at arbejde med udviklings- og designopgaver af miljømærkede produkter

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Miljøforbedring og mærkning af produkter’ lærer du, at udarbejde produktvurderinger baseret på livscyklusbetragtninger og deltage i afklaringsopgaver for at et nyt produkt i designfasen eller eksisterende produkt kan opnå et eller flere miljømærker.

Endvidere lærer du om grønne indkøb.

Du får viden om

• Mærkningsordninger
• Livscyklusbetragtninger i tilknytning til nye eller eksisterende produkter
• EcoDesign principper
• Grønne indkøb

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Lær om opbygning, implementering og vedligehold af miljøledelsessystemer

Læs mere om fagmodulet

Miljøplanlægning og miljøinnovation

Lær at arbejde med miljøplanlægningsopgaver med viden om mulige miljøbelastninger

Læs mere om fagmodulet

Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse

Lær at planlægge, udføre og dokumentere forløbet af miljøprøvninger

Læs mere om fagmodulet

Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

Lær at arbejde med miljøtekniske problemstillinger

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding