Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse

Lær at planlægge, udføre og dokumentere forløbet af miljøprøvninger

Om Faget

På faget ’Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse’ lærer du om metoder og procedurer inden for prøvetagning, miljømålinger samt relevante laboratorieanalyser i relation til miljøteknologi.

Endvidere lærer du om kvalitetssikring samt vurdering af resultaters validitet.

Du får viden om

• Udstyr, kalibrering og vedligeholdelse
• Måle- og analyseteknik i relation til miljøteknologi
• Prøveudtagnings
• Statistik
• Kvalitetssikring
• Resultatberegninger og vurdering

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Miljøforbedring og mærkning af produkter

Lær at arbejde med udviklings- og designopgaver af miljømærkede produkter

Læs mere om fagmodulet

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Lær om opbygning, implementering og vedligehold af miljøledelsessystemer

Læs mere om fagmodulet

Miljøplanlægning og miljøinnovation

Lær at arbejde med miljøplanlægningsopgaver med viden om mulige miljøbelastninger

Læs mere om fagmodulet

Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

Lær at arbejde med miljøtekniske problemstillinger

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding