Kemikalielovgivning og -styring

Lær at planlægge, udføre og dokumentere gennemgange af udvalgte kemiske stoffer

Om Faget

På faget ’Kemikalielovgivning og -styring’ lærer du, at bistå virksomheden i at efterleve kemikalielovgivningen

Endvidere lærer du at gennemføre en simpel kortlægning af virksomhedens kemikalieforbrug.

Du får viden om

• Kemikalielovgivning
• Klassificering og mærkning
• Opbevaring
• Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
• Kemikaliestyring

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

CSR og cirkulær økonomi

Lær at arbejde med auditering af leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding