Spildevandsbehandling

Lær om drift og optimering af anlæg til rensning af spildevand

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Spildevandsbehandling’ lærer du om spildevandsrensning herunder rensemetoder, funktion af renseanlæg, styring af processer, mv.

Endvidere lærer du anvende målemetoder, samt at foretage valg, betjene, kontrollere/kalibrere almindeligt forekommende måleudstyr.

Du får viden om

• Spildevandsbehandling
• Anlægsopbygning
• Processer
• Kemisk behandling
• Mikrobiologisk rensning

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

CSR og cirkulær økonomi

Lær at arbejde med auditering af leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding