Innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion styrker din karriere inden for produktionsoptimering og innovative processer. Du lærer at analysere, planlægge og vurdere hvornår og hvordan nye idéer, systemer og metoder skal implementeres i produktionen for at sikre en fortsat innovativ produktudvikling.

Om Uddannelsen

På studiet beskæftiger du dig med emner som: projektledelse, virksomhedens værdikæde, produktionsoptimering, anvendt økonomi, innovation, konceptudvikling, iværksætteri i praksis, kvalitetsoptimering, m.m.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde som produktudvikler, produktionschef, projektleder eller rådgivende konsulent. Du vil typisk arbejde med følgende opgaver:

  • ledelse og planlægning
  • forandring og udvikling

Fag & eksamen

Vil du læse en hel akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion skal du læse de to obligatoriske fag og supplere med valgfag svarende til 30 ECTS-point og afslutte med et afgangsprojekt.

I løbet af studiet kan du vælge at specialisere dig inden for Innovation eller Produktion.

Her vil du f.eks. arbejde med følgende opgaver:

Innovation:

  • Idé- og udviklingsprocesser
  • Innovative processer
  • Konceptudvikling

Produktion:

  • Produktionsoptimering
  • Kvalitetsoptimering
  • LEAN
  • Logistiske forhold

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion er fleksibel. Du kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller blot tage enkelte fagmoduler fra uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Du skal have min. to års erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt i Innovation, produkt og produktion

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Innovation, produkt og produktion – Innovation

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Innovation, produkt og produktion – Produktion

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag

Indledende kursus – studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning

Få et bedre grundlag for at følge fagene på akademiuddannelserne.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag i IT

Få styr på IT-færdighederne, før du starter på den tekniske akademiuddannelse.

Læs mere om fagmodulet

Obligatorisk fag

Retningsbestemt obligatorisk fag

Valgfag

Anvendt økonomi

Styrer du økonomien, eller styrer den dig? I faget 'Anvendt økonomi' får du rattet.

Læs mere om fagmodulet

Kvalitetsstyring i praksis

Lær at lede kvalitetsaktiviteter og arbejde med certificering og auditering.

Læs mere om fagmodulet

Materialestyring

Lær at forstå og analysere materialernes vej igennem forsyningskæden og vælge relevant styringsmetode.

Læs mere om fagmodulet

Miljø og sikkerhed

Lær at lede miljø-initiativer og deltage i arbejdet med arbejdsmiljøet.

Læs mere om fagmodulet

Produktionsplanlægning

Lær at arbejde med produktionsplanlægning i virksomheden med fokus på kundebehov.

Læs mere om fagmodulet

Teknisk dokumentation

Lær at arbejde med produktionsplanlægning i virksomheden med fokus på kundebehov.

Læs mere om fagmodulet

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser

Facilitering af tværfaglige innovationsprocesser

Læs mere om fagmodulet

Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis

Spark gang i din virksomhed ved at skabe reel vækst og innovation.

Læs mere om fagmodulet