Kvalitetsoptimering

Arbejd med kvalitetsoptimering!

Om Faget

Kvalitetsoptimering kan have mange systemer. I dette fag fokuserer vi på Six Sigma.

LEAN og Six Sigma er to separate forbedringsinitiativer, som er stærke sammen, fordi Six Sigma hjælper LEAN med at reducere spild i værdiflowet ved at forbedre processernes ydeevne – og LEAN hjælper Six Sigma med at øge processens ydeevne ved at eliminere spild i processerne.

Efter akademimodulet kan du lede afgrænsede kvalitetsoptimerings projekter og indgå i større tværfaglige Six sigma initiativer.

Kvalitetsoptimering er til dig, som vil forstå teori og praksis bag anvendelsen af kvalitetsoptimering, så du kan forestå kvalitetsoptimeringsprojekter i din virksomhed.

Med Kvalitetsoptimering får du kompetencer til at lede projekter, hvor du kan vælge de rette metoder og værktøjer til forbedringsprocessen.

• LEAN og ledelsesfilosofi med fokus på synlig ledelse og forandringsledelse
• DMAIC-processen i forbedringsprojekter.
• Anvendelsen af forskellige relevante værktøjer knyttet til hvert af de enkelte trin i DMAIC-processen, herunder SIPOC Analyse og IPO Analyse,
• Årsags-virkningsdiagram, Histogram, Kontrolplaner, Pareto-diagram, FMEA, Proceskapabilitetsanalyse og Regressionsanalyse.

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Kvalitetsstyring i praksis

Lær at lede kvalitetsaktiviteter og arbejde med certificering og auditering.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding