Konstruktion

Lær at dimensionere simple konstruktioner med statik og materialelære

Om Faget

Med faget ‘Konstruktion’ lærer du at anvende statistik og styrkelære til dimensionering af enkle konstruktioner.

Herudover lærer du at vurdere produktionsdokumentation ud fra et styrkemæssigt synspunkt og dermed konstruktørens bagvedliggende overvejelser og beregninger vedrørende dimensionering og materialevalg.

Du får viden om materialers styrkeegenskaber og de tilhørende prøvningsmetoder samt styrkeegenskaberne i forhold til dimensionering af enkle statiske konstruktioner.

• Udvalgt matematik og trigonometri
• Beregning af snitkonstanter
• Kræfter og deres enheder, opløsning og sammenlægning af kræfter
• Torsions- og bøjningsmomenter og deres enheder
• Ligevægtsprincippet i statik
• Ydre statiske kræfter, ydre ligevægt og frilegemediagrammer
• Dimensionerende kræfter og deres ligevægt med indre statiske kræfter
• Beregning af normal-, tvær- og bøjningsspændinger
• Sammenlægning af spændinger og beregning af referencespænding
• Gængs konstruktionsståls styrkeegenskaber med henblik på dimensionering

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis

Spark gang i din virksomhed ved at skabe reel vækst og innovation.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding