Erhvervsret

Lær at identificere og forebygge juridiske problemstillinger med basis i en erhvervsjuridisk viden og forståelse

Om Faget

På faget ‘Erhvervsret’ får du viden om erhvervsjuridiske aspekter, så som kontraktindgåelse, virksomhedsformer, markedsførings- og konkurrenceret.

Desuden lærer du at forudse og forebygge juridiske problemer gennem indgående viden om aftaleret og køberet.

• Retskilder, domstolssystemet og procesret
• Aftaleret
• Køberet: nationalt og internationalt
• E-handel
• Markedsførings- og konkurrenceret
• Erstatning og forsikring
• Ansættelsesret
• Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold
• Insolvensret
• Virksomhedsformer og hæftelse

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding