Statistik

Lær at anvende statistik i økonomiske og markedsføringsmæssige sammenhænge

Om Faget

På faget ‘Statistik’ bliver i stand til at udarbejde statistiske analyser, får viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.

Faget introducerer dig til matematisk statistik og gør dig endnu bedre til at jonglere med dataanalyse, sandsynlighed og statistisk usikkerhed.

Desuden lærer du om stikprøveudvælgelse, herunder hvilken udvælgelse der vil fungere bedst, og du får også forudsætningerne for at beregne punktestimater og konfidensintervaller og allokere en stikprøve.

• Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
• Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
• Konfidensintervaller og hypotesetest
• χ2 test (antalstabeller og goodness og fit)
• Ensidig variansanalyse
• Regressionsanalyse
• Stikprøveudvælgelse

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Erhvervsøkonomi

Få redskaberne til at analysere og optimere de økonomiske processer på din arbejdsplads.

Læs mere om fagmodulet

Global økonomi

Få en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge, der ligger bag

Læs mere om fagmodulet

Regneark til økonomistyring

Regneark til økonomistyring er værktøjsfaget, hvor du lærer at opbygge konkrete økonomiske modeller i et regneark.

Læs mere om fagmodulet

Økonomistyring i praksis

Få kompetencerne til at tage del i den overordnede økonomi- og aktivitetsstyring på både de interne og eksterne linjer

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding