Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA

Forstå RPA-teknologien

Om Faget

På fagmodulet får du viden om grundlæggende RPA-teknologier med henblik på at lære hvordan disse teknologier kan indgå i virksomheden som et værdiskabende element i virksomhedens administrative processer omkring blandt andet økonomi- og ressourcestyring, procesoptimering mv.

Efter modulet kan du foreslå arbejdsprocesser, der er velegnede til automatisering. Desuden kan du strukturere og varetage ændrede arbejdsopgaver som følge af implementeringen af RPA-teknologi

• De mest betydende robotteknologier i dag
• RPA-teknologiers rolle og muligheder
• Robotteknologiernes betydning for mennesker
• Etiske problemstillinger i forbindelse med implementering af RPA-projekter.
• Medarbejdernes rolle under og efter implementering af RPA-teknologi
• Redegøre for udbredte RPA-teknologier
• Anvende dialog som arbejdsredskab til undersøgelser i egen organisation
• Roller og arbejdsfordeling før, under og efter implementering af robotteknologi
• Kommunikation om problematikker før og efter indførsel af robotteknologi

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Afgangsprojekt i Automation og drift

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggekoordination

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggeteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i El-installation

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: