Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA

Forstå RPA-teknologien

Om Faget

På fagmodulet får du viden om grundlæggende RPA-teknologier med henblik på at lære hvordan disse teknologier kan indgå i virksomheden som et værdiskabende element i virksomhedens administrative processer omkring blandt andet økonomi- og ressourcestyring, procesoptimering mv.

Efter modulet kan du foreslå arbejdsprocesser, der er velegnede til automatisering. Desuden kan du strukturere og varetage ændrede arbejdsopgaver som følge af implementeringen af RPA-teknologi

• De mest betydende robotteknologier i dag
• RPA-teknologiers rolle og muligheder
• Robotteknologiernes betydning for mennesker
• Etiske problemstillinger i forbindelse med implementering af RPA-projekter.
• Medarbejdernes rolle under og efter implementering af RPA-teknologi
• Redegøre for udbredte RPA-teknologier
• Anvende dialog som arbejdsredskab til undersøgelser i egen organisation
• Roller og arbejdsfordeling før, under og efter implementering af robotteknologi
• Kommunikation om problematikker før og efter indførsel af robotteknologi

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Afgangsprojekt i Automation og drift

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggekoordination

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggeteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i El-installation

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding