Drone til inspektion

Lær at anvende droner i professionelt øjemed i, og uden for bymæssigt område

Om Faget

På fagmodulet lærer du anvende droner med tilhørende udstyr, såsom optisk kamera, termografi‐kamera samt måleudstyr til kortlægning, inspektion og fejlfinding af bygninger og installationer.

Med en bestået eksamen får et dronebevis godkendt af Trafik‐, Bygge‐, og Boligstyrelsen, der giver ret til at flyve med drone op til 2 kg i professionelt øjemed i bymæssigt område.

• Anvendelsesmuligheder i relation til relevante erhverv
• Rammer, regler, love og bekendtgørelser på området
• Lovgivning og etik vedr. privatlivets fred
• Luftrummet, andre aktører, VFR‐kort og grundlæggende meteorologi
• Den menneskelige faktor og principper for godt luftmandskab
• Sikkerhed og kommunikation omkring droneflyvning
• Dronens komponenter samt software
• Operationsprocedurer før, under og efter flyvning
• Planlægge, udføre og dokumentere flyvning i henhold til gældende regler
• Vurdere stand og sikkerhed for dronen og dens udstyr
• Kommunikere med relevante myndigheder, herunder Trafikstyrelsen og Politiet
• Vurdere faktorer, der har indflydelse på operationen, herunder personer, vejrforhold, nødprocedurer, mv.

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Drone til inspektion

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: