Energioptimering af procesanlæg

Lær at styre, regulere og overvåge energianlæg

Grøn omstilling

Om Faget

I faget ’Energioptimering af procesanlæg’ får du indgående kendskab til produktionsanlæg og lærer at anvende målemetoder og måleudstyr til at kortlægge energiforbrug og CO2-udslip.

Du bliver også i stand til at vurdere målingernes kvalitet, og i hvilket omfang de er anvendelige.

Du får styr på centrale love og regler inden for specialet og rustet til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og diskutere ny viden om produktionsanlæg med en professionel tilgang.

• Anlæg, dataopsamling og energiteknisk automation
• Opsamling, styring, regulerering samt overvågning af energianlæg
• Udarbejdelse af tekniske beregninger

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Drone til inspektion

Lær at anvende droner i professionelt øjemed i, og uden for bymæssigt område

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding