Modul D: Energirigtig Projektering med fokus på økonomi og miljø

Lær at rådgive om optimering af indeklima, tekniske installationer og reduktion af energiforbrug i komplekse bygninger

Grøn omstilling

Om Faget

Forudsætning: Modul B (Bygningskonstruktioner og energianlæg)

På fagmodulet lærer du om rådgivning og projektering indenfor energioptimering, energirigtig projektering og energiledelse, med fokus på energi- og samfundsøkonomiske, samt miljømæssige konsekvenser af energibesparende foranstaltninger, herunder vurderingsmetoder og investeringsteori.

Du lærer at præsentere økonomiske konsekvenser for en faktisk eller fiktiv kunde som både omfatter energi- og miljøøkonomi.

Efter modulet kan du rådgive om aktuelle afgifter og tilskudsmuligheder i forbindelse med energioptimering og investeringer samt udvikle og formidle planer for implementering af energibesparende foranstaltninger i bygninger og anlæg.

• Miljøbelastning i forbindelse med energiproduktion og energiforbrug
• Investeringsteori, herunder rentebegreber, nutidsværdi af fremtidige omkostninger
• Cost benefit analyse samt totaløkonomi (LCC) samt Livscyklusvurdering (LCA)
• Afgifter og tilskudsmuligheder
• Metode og systematik til energirigtig projektering og energiledelse
• Rammerne for energiforsyning
• Faktorer der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Modul A, Energiformer

Få fod på traditionelle og nye energilagre, energibærere og
kilder

Læs mere om fagmodulet

Modul B, Bygningskonstruktioner og energianlæg

Lær at analysere en-familebolig med henblik på at rådgive om rentable energitiltag

Læs mere om fagmodulet

Modul C, Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger

Lær at rådgive om optimering af indeklima, tekniske installationer og reduktion af energiforbrug i komplekse bygninger

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Modul D: Energirigtig Projektering med fokus på økonomi og miljø

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: