VE-modul – Varmepumper

Lær at opsætte, indregulere og rådgive om varmepumper

Grøn omstilling

Om Faget

Med faget ‘Varmepumper’ lærer du om montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi, indregulering af anlæg og slutafprøvning, aflevering af anlæg til kunde.

Modulet kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE-montør eller VE-installatør.

• Varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper, herunder varmepumpecyklussens karakteristika og komponenters funktion
• Bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme), herunder drift- og temperaturforhold
• Bygningens klimaskærm
• Dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer
• Miljø, sikkerhed og myndighedskrav, herunder lydkrav og regler om attester korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem
• Valg og dimensionering af komponenter til et typisk anlæg
• Beregning af energibehov til opvarmning og varmt brugsvand
• Anvende gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen
• Rådgive om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

VE-modul – Biomassekedler og -ovne

Lær at opsætte, tilslutte og rådgive om biomassekedler og -ovne

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding