Logistik & Supply Chain Management

I takt med at verden bliver mere digitaliseret, råvarer bliver en større mangelvare samt kravet om grøn omstilling stiger, bliver logistikken og forsyningskæden en vigtigere del af en velsmurt virksomhed.

Grøn omstilling

Om Faget

Med faget ‘Logistik og supply chain management’ får du en faglig viden i at analysere og optimere samarbejdet i forsyningskæden til at skabe værdi og leveringssikkerhed for kunderne. Her får du indblik i brugbare værktøjer og metoder til optimering af informations- og materialestrømme mellem de enkelte led i forsyningskæden. Her tages der både udgangspunkt i flowet fra indkøb og leverandørsamarbejde til levering hos kunden samt returflows.

Derudover lærer du at analysere optimeringsmuligheder i forsyningskæden til at skabe den rette balance mellem logistikomkostninger og leveringsservice under hensyntagen til blandt andet CO2 udslip.

Det kan du, når du er færdig

  • gennemføre en værdikædeanalyse
  • bruge centrale metoder til at gennemføre en analyse af vareflowet og informationsstrømmene i virksomhedens værdikæde
  • segmentere indgående og udgående logistik
  • forstå upstream, inhouse og downstream-strategier, samt hvordan man skaber gennemsigtighed ved hjælp af informationsdeling i forsyningskæden
  • vurdere forsyningssikkerhedens indflydelse på værdikædens optimering
  • have overblik over kravene i en forsyningskæde mht. modstandsdygtighed og responsivitet
  • bruge værktøjer til styring af planlægningsopgaven
  • forstå markedssituationen og produkternes livscyklus og de dertil hørende logistikvalg
  • forstå effekten i værdikæden ved beslutninger om outsourcing / off-shoring / insourcing / on-shoring
  • bruge indsigter i benchmarking, den cirkulære værdikæde samt relevante verdensmål

 

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Operationelt indkøb

Lær at håndtere indkøb fra behovet er erkendt, til varen er leveret.

Læs mere om fagmodulet

Optimering af forretningsprocesser

Lær at vurdere processers egnethed til digitalisering

Læs mere om fagmodulet

Strategisk indkøb

Lær at analysere mulighederne inden for indkøb, og læg en smart indkøbsstrategi.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding