Regulering

Lær om reguleringssløjfer og optimering af reguleringsanlæg.

Om Faget

På modulet lærer du om reguleringsteknologi, transmittere i procesanlæg og dataopsamling samt indkøring og optimering af reguleringssløjfer. Ligeledes bliver du i stand til at gennemføre optimering af et procesanlæg og analysere og dokumentere effekten heraf.

Det er en fordel, at du har gennemført faget ‘Styring og regulering’ inden start.

Det kan du, når du er færdig

Forstå teknologi og gældende regler for udvikling af automatisk anlæg

Forstå Konfiguration og programmering af automatiske anlæg

Anvende et alsidigt sæt af tekniske udviklingsværktøjer, der knytter sig til at designe, dimensionere, programmere og konfigurere reguleringer

Konfigurere forskellige former for industriel kommunikation

Håndtere projektudvikling inden for styrings – og reguleringsområdet

Struktureret tilegne dig ny viden i relation til styrings- og regulerings-området

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding