Salg og kundeforståelse

Få styr på salg i installationsbranchen

Om Faget

På faget ’Salg og kundeforståelse’ lærer du, at anvende værktøjer til at udarbejde en situationsanalyse for en virksomhed/organisation med henblik på at opstille en markedsførings-og salgsstrategi.

Herudover lærer du at formidle sammenhængende/integreret markedsføringsindsats over for udvalgte kundesegmenter samt at vurdere et produkt/serviceydelses egenskaber, fordele og udbytte i forbindelse med salgsarbejdet i specifikke kundesegmenter.

Du får kompetencer til at håndtere og sikre gennemførelse af nødvendige og tilstrækkelige analyser med henblik på at optimere en markedsførings- og salgsindsats.

• Markedsforståelse
• Kundeadfærd
• Salgsstrategi
• Segmentering, markedsstrategi, salgsteknikker og kundeadfærd
• Kommunikationskanaler, herunder webbaseret kundekommunikation
• Salgsteknikker tilpasset konkrete produkter/serviceydelser i specifikke kundesegmenter
• Webbaserede værktøjer i forbindelse med salg af produkter og serviceydelser

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Projektledelse og teknisk entreprisestyring

Lær at lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Salg og kundeforståelse

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: