Projektledelse og teknisk entreprisestyring (VVS)

Lær at lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed

Om Faget

På faget ’Projektledelse og teknisk entreprisestyring’ lærer du, at anvende værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation, herunder projektledelsesværktøjer.

Du får kompetencer til at håndtere rollen både som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder.

• Planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser
• Udarbejdelse af et udbuds- og et tilbudsmateriale samt kalkulation
• Tilbudsgivning og entrepriseret
• Planlægning, styring og gennemførelse samt dokumentation af projekter
• Projektmodeller og styringsprocesser og projektarbejdsformens metoder og redskaber samt gruppedynamiske arbejdsprocesser
• Projekt- og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser
• Projekt- og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser
• Moderne kalkulationsmetoder og tidssvarende programmer til prisberegning
• Procedurer og regler i forbindelse med tilbudsgivning og indgåelse af aftaler

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Forretningsudvikling (VVS)

Lær at varetage ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi af en installationsteknisk virksomhed

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Projektledelse og teknisk entreprisestyring (VVS)

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: