Virksomhedsdrift i installationsbranchen (VVS)

Lær om virksomhedsdrift

Om Faget

På fagmodulet får du værktøjer til at kunne medvirke ved etablering, overtagelse og opbygning af en mindre virksomhed samt planlægge, styre og organisere den daglige drift.

Du lærer at arbejde med et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi og færdigheder i at udarbejde forretningsplaner.

Efter gennemførsel af modulet kan du håndtere etablering, overtagelse og drift af en installationsteknisk virksomhed.

• Etablering og drift af en virksomhed
• Arbejde med forretningsplan og relevante analysemetoder
• Virksomhedsøkonomi og ‐styring
• Udvikling af virksomheder, herunder risikostyring
• Relevante emner inden for erhvervsjura
• Viden om etablering, opbygning og overtagelse af en mindre virksomhed samt udvikling og skabelse af et forretningsgrundlag
• Viden om indkøb og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring af ordrer, levering/aflevering og afsætning
• Viden om økonomisk og administrativ styring af virksomhed, opgaver og projekter samt entrepriser

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Forretningsudvikling (VVS)

Lær at varetage ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi af en installationsteknisk virksomhed

Læs mere om fagmodulet

Projektledelse og teknisk entreprisestyring (VVS)

Lær at lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Virksomhedsdrift i installationsbranchen (VVS)

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: