Fiskebiologi og natur & miljøforvaltning

På faget får du en grundlæggende viden indenfor fiskeribiologi og den dertil knyttede miljø-/naturforvaltning

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ‘Fiskebiologi og natur & miljøforvaltning’ får du teoretisk viden på det fiskerimæssige område – der sætter miljø og regulering af fisk og fauna i et klart perspektiv, hvorved du bliver i stand til, at forklare og kommunikere til interessenter baggrunde for evt. indsatser/reguleringer. Den faglige viden skal understøtte de kontrolfaglige beslutninger på en velkvalificeret måde.

På faget lærer du om; Havlære, Ferske vande, Økosystemer og vækstområder, Fødebiologi, Forplantning, Bæredygtigt fiskeri, bestandsregulering, Genopretningsplaner Fiskerikontrollens rolle i forbindelse med biologisk rådgivning, Forurening, MSC og andre certificeringsmetoder

Det kan du, når du er færdig

  • har viden om  det fiskeribiologiske område, herunder forstå biologiske sammenhænge og betydning af prædation
  • har viden om de økosystemer fisk lever i, herunder forstå basale opbygning og de forandringer menneskeskabte påvirkning har medført, herunder virkningen af fiskeri og miljømæssige indsatser
  • anvende faglig viden om fisk og økologi
  • kan med indsigt i fisk og organismer i salt- og ferskvand,  vurdere og analysere sammenhæng mellem indsatser, initiativer og de lovgivnings-/kontrolmæssige tiltag
  • kan formidle nationale og internationale rådgivnings- og lovgivningsmæssige beslutninger om regulering af fiskeri og indsatser på levesteder/miljømæssige
  • forholde dig til løsninger på baggrund af sammenhænge mellem fisk og miljøindsatser i henhold til gældende rådgivning/regulering

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Forsøgs- og projektstyring

Bliv skarp til at planlægge og gennemføre projekter og forsøg.

Læs mere om fagmodulet

Proces og metode

Lær, hvordan du høster ny viden, fortolker data og skriver tekniske rapporter.

Læs mere om fagmodulet

Redskabslære og fangstmetoder

Få faget får du stor viden om opbygning og indretning af de forskellige redskabstyper, der indgår i fiskeri

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Fiskebiologi og natur & miljøforvaltning

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: