Redskabslære og fangstmetoder

Få faget får du stor viden om opbygning og indretning af de forskellige redskabstyper, der indgår i fiskeri

Om Faget

På faget ‘Redskabslære og fangstmetoder’ får du grundlæggende viden om og forståelse om fiskemetoder og redskaber til kommercielt fiskeri i marine områder samt fiskeri efter vandrefisk og til rekreativt fiskeri.

På faget lærer du om; Ferskvand, Ruser og pæleruser, Bund- og nedgarn, Kroge, Fartøjstyper, Trawl, Mekaniske og elektroniske hjælpemidler til håndtering af fiskeredskaber på fiskefartøjerne, mv.

Det kan du, når du er færdig

  • forstår redskabers fangstindretninger/virkemåder og særlige indretninger i forhold til selektivitet
  • forståer redskabers påvirkning af havbunden, samt deres påvirkning på andre forhold i økosystemet (særlige følsomme arter)
  • vurdere og analysere om givne redskaber er korrekt opbygget og lovlige efter gældende lovgivning og krav
  • gennemføre en korrekt kontrol af redskaber til fiskeri og vejlede om efterlevelse af regler
  • vurdere hvilken effekt det kan have hvis et givet redskab er blevet manipuleret i en retning
  • vurdere afstandsregler og effekt af redskabers fiskeevne samt effekt på fiskebestande

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Fiskebiologi og natur & miljøforvaltning

På faget får du en grundlæggende viden indenfor fiskeribiologi og den dertil knyttede miljø-/naturforvaltning

Læs mere om fagmodulet

Forsøgs- og projektstyring

Bliv skarp til at planlægge og gennemføre projekter og forsøg.

Læs mere om fagmodulet

Proces og metode

Lær, hvordan du høster ny viden, fortolker data og skriver tekniske rapporter.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Redskabslære og fangstmetoder

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: