Myndighedsudøvelse for kontrollører og tilsynsførende

Kommunikation er en svær disciplin - særligt som myndighedsperson. Med faget lærer du at vurdere og analysere kommunikation i forbindelse med konflikter og uenigheder med interessenter

Om Faget

På faget ‘Myndighedsudøvelse for kontrollører og tilsynsførende’ lærer du hvad det vil sige at være myndighedsperson og hvordan man kommunikerer med forskellige interessentgrupper.

På faget lærer du om; Forvaltnings- og særlovgivning, Journalisering og afrapportering til borger og ansatte, Konflikthåndtering, Mundtlig og skriftlig kommunikation, Rollen som myndighedsperson.

Det kan du, når du er færdig

  • har kendskab til udvalgte og relevante dele af forvaltningslovgivningen og relevant særlovgivning
  • kan håndtere konflikter med interessenter
  • har viden om kommunikationens mål og om modtager-/afsenderforhold
  • forståelse af, hvad konfliktnedtrappende kommunikation er i en praksis-sammenhæng, herunder forståelse af verbal og nonverbal kommunikation
  • kan vurdere den praktiske betydning af de relevante forvaltning retslige regler i forholde til udførelse journalisering
  • kan sætte sig i interessenternes sted og kan vurdere egen rolle i forbindelse med løsning af interessenternes faglige problemstillinger
  • kan deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udførsel af myndighedsudøvelse
  • kan varetage verbal, nonverbal og skriftlig kommunikation
  • kan reflektere over rollen som myndighedsperson og det at være repræsentant for det offentlige

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Forsøgs- og projektstyring

Bliv skarp til at planlægge og gennemføre projekter og forsøg.

Læs mere om fagmodulet

Proces og metode

Lær, hvordan du høster ny viden, fortolker data og skriver tekniske rapporter.

Læs mere om fagmodulet

Retslige institutioners samspil og retskilder på fødevareområdet

Få styr på brugen af både dansk og international lovgivning indenfor fødevareerhvervet

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Myndighedsudøvelse for kontrollører og tilsynsførende

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: