Retslige institutioners samspil og retskilder på fødevareområdet

Få styr på brugen af både dansk og international lovgivning indenfor fødevareerhvervet

Om Faget

På faget ‘Retslige institutioners samspil og retskilder på fødevareområdet’ får du viden om statens og internationale organisationers retslige grundlag og opbygning og derved får forståelse for udvalgte fødevareområders retslige grundlag og regulering. På faget sammenlignes de danske statsorganer og de EU-retlige, for derved at skabe forståelse for forskelle og ligheder specielt med henblik på fødevareområdet.

På faget lærer du om; De danske retskilder og den danske lovgivningsproces, Regeringens arbejde og ansvar, Udvalg af EU’s retsakter og deres forhold til dansk ret, EU’s beslutningsprocedure, Sammenhæng mellem EU’s beslutningsprocedure og dens indvirkning på dansk lovgivning, Udvalgte dele af menneske- og frihedsrettigheder, Internationale organisationers virkefelt og indflydelse på fødevareområdet

Det kan du, når du er færdig

  • viden om de retslige institutioners opbygning og samspil med EU
  • forstå sammenhængen mellem EU’s beslutningsprocedure og dens indvirkning dansk lovgivning
  • reflektere over sammenhænge mellem det retslige system indvirkning på egen praksis
  • anvende centrale metoder og redskaber i forhold til at kunne manøvrere i både dansk og EU-lovgivning på fødevareområdet
  • vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder indenfor erhvervet
  • formidle praksisnære problemstillinger og beslutninger, både skriftligt og mundtligt, til forskellige samarbejdspartnere og brugere inden for fødevareområdet

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Forsøgs- og projektstyring

Bliv skarp til at planlægge og gennemføre projekter og forsøg.

Læs mere om fagmodulet

Myndighedsudøvelse for kontrollører og tilsynsførende

Kommunikation er en svær disciplin - særligt som myndighedsperson. Med faget lærer du at vurdere og analysere kommunikation i forbindelse med konflikter og uenigheder med interessenter

Læs mere om fagmodulet

Proces og metode

Lær, hvordan du høster ny viden, fortolker data og skriver tekniske rapporter.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Retslige institutioners samspil og retskilder på fødevareområdet

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: