Strategisk salg og Key Account Management

Bliv i stand til at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau

Om Faget

På faget ‘Strategisk salg’ lærer du, at analysere og optimere virksomhedens segmenter for derved at angribe de strategisk rigtige kundeemner. Deltagelse i faget vil give dig færdigheder i at afdække kundens værdikæde og analysere nøglen til kundens konkurrencekraft, salgsledelse samt key account management. Du lærer at udarbejde kundeplaner for dine key accounts.

Endvidere lærer du at gennemføre forhandlinger. Når du skal forhandle, er det vigtigt at vide noget om de personer, du forhandler med. Derfor skaber vi viden om og forståelse for indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

• Situationsanalyse
• Salgsstrategi – herunder digitalisering
• Forretningsforståelse(Business Model Canvas)
• Key account management
• Relations- og projektsalg
• Tillidsbaseret rådgivning
• Købsadfærd og indkøbsstrategi
• Salgskultur
• Forhandling
• Salgsledelse og udvikling af salgsorganisation
• Perfomancesamtalen(motivation)
• Salgsplanlægning
• Salgsopfølgning (pipeline management)
• Salg gennem netværk og sociale medier
• Risikostyring i salget
• Customer relation management (CRM)
• Lead management (styring af emnegenerering)

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Salgsledelse

Bliv rustet til professionelt at tage del i ledelsen af planlægningen og udførelsen af virksomhedens salgsstrategi, salgsbudgetter og salgsprocesser

Læs mere om fagmodulet

Strategisk salg og Key Account Management

Bliv i stand til at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Strategisk salg og Key Account Management

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: